Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

TRYGG MAT – IK MAT

TRYGG MAT – Internkontroll Mat (IK-Mat) gir en grundig innføring i matsikkerhet og internkontrollreglene for arbeid med mat og matservering. Du lærer blant annet hvilke tiltak du må iverksette for å kunne tilberede og servere trygg mat og hvordan du skal gå frem for å utarbeide, samt følge internkontrollforskrift for IK-mat.

Kurset passer for alle som jobber, eller ønsker å jobbe, med matproduksjon på kjøkken, kantine og restaurant, catering m.m.