Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

STILLAS KURS

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om:
· Trestillaser.
· Rør- og koplingsstillaser.
· Systemstillaser.
· Knektestillas.
· Rullestillas.
· Bukkestillas og/eller hengestillas med oppheng.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-3. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

STILLAS KURS PROGRAM

– Planlegging for montering eller endring av stillaser.
– Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
– Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
– Tillatte belastninger.
– Vindforankring.
– Kontroll av stillas.
– Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
– Nettbasert prøve

Ved gjennomførsel av dette skal deltaker av kurset ha de nødvendige kunnskapene til å utføre daglige arbeidsoppgaver i høyden og på stillas med bevist bakgrunn rundt Helse, Miljø og Sikkerhet.

Signert kursbevis blir tilsendt etter kurset er bestått.