Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

POLSK AIH – POLISH WIH

Szczegóły kursu:

Kurs jest oparty na Internecie i obejmuje teorię pracy na wysokości. Po ukończeniu pracownik będzie miał dobrą i niezbędną wiedzę na temat wymogów prawnych i ryzyk, które mogą powstać podczas pracy na wysokości. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu. Praktyka nie jest częścią tego kursu.

Głównym celem kursu jest zapewnienie osobom, które będą pracować w wysokości ochrony przed upadkiem, osoby podnoszenia / podnoszenia i korzystania z drabin i platform roboczych niezbędnych szkoleń i informacji na temat bezpiecznego wykonywania pracy i wymogów prawnych. Ma to na celu przeszkolenie wszystkich osób, aby zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, które mogą powstać w takiej pracy.

Kurs zapewni, że pracownicy otrzymają wykształcenie podstawowe, aby podnieść świadomość pracowników na temat:

  • bezpieczne wykonanie pracy na wysokości
  • wypadki mogą wystąpić z powodu spadających przedmiotów
  • bezpieczne i prawidłowe korzystanie z drabin
  • bezpieczna i prawidłowa instalacja, demontaż i korzystanie z rusztowań