Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

POLISH HSE FOR LEADERS

POLSK HMS KURS / POLISH HSE COURSE ( KURS BHP DLA KADRY KIEROWNICZEJ ) INFORMCACJE O KURSIE: Kurs BHP dla kadry kierowniczej

PROGRAM KLIENTA BHP

  • Część teoretyczna, w której uprościliśmy i usystematyzowaliśmy prawodawstwo
  • Tekst objaśniający i elementy graficzne
  • Elementy graficzne podkreślające tekst w sekcji teorii
  • Dostępne są wideo i informacje z klipami wideo i audio
  • Test wiedzy w formie testu jako dowodu twoich kompetencji
  • Otrzymasz również dyplom po ukończeniu kursu