Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

HMS FOR VERNEOMBUD

Dette HMS kurset kan du, som VERNEOMBUD, ta på web her direkte hos oss. Fordelen er også at du kan ta dette kurset når og hvor det måtte passe for deg, uten å måttestresse med en forelesning i et møterom eller kurs over flere dager eller timer som stjeler av din arbeidstid. Det finnes ulike seminarer, men her får du altså HMS rett på nett.

Kurset tilfredsstiller også de retningslinjer til innhold og dokumentasjon som Arbeidstilsynet har publisert. I tillegg får du dokumentasjon på gjennomført HMS kurs.

Arbeidet med HMS skal være systematisk og løpende. Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for å innføre og vedlikeholde et system for internkontroll. Dette er også fastslått i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
– også kalt internkontrollforskriften.