Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

FSE – ELSIKKERHET

Innledning og mål:

Ved å ha gjennomgang i FSE kan dette være med på å redde livet ditt eller livet til en kollega.

Strøm er definert som en farlig vare, derfor skal alle som holder på med elektro ha utdannelse. Som en del av denne utdannelsen er dette kurset med på å minne deg på at vi må være forsiktige i omgang med strøm.

Forskriften har forkortelsen FSE, for å benytte hele teksten «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» er litt tungvint.

Målet satt av myndighetene er å unngå personskader og skader på eiendom og utstyr.
FSE dekker både lavspenning og høyspenning, men i enkelte tilfeller skilles det mellom disse spenningene i forskriftsteksten.