Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

ARBEID I HØYDEN

Kurset er web basert og dekker teoridelen for arbeid i høyden. Den ansatte vil etter gjennomføringen få god og nødvendig kjennskap til forskriftskrav og risikoforhold som kan oppstå ved arbeid i høyden. Deltagerne vil få kursbevis etter gjennomført kurs. Praksis er ikke del av dette kurset.

Hovedhensikten med kurset er å gi den som skal arbeide i høyden med fallsikring, personløfter/Lift og bruk av stiger og arbeidsplattformer nødvendig opplæring og informasjon om sikker arbeids utførelse og lovkrav.