BRUKERKURS PERSONLØFTERE

BRUKERKURS PERSONLØFTERE

BRUKERKURS PERSONLØFTERE   Dette brukerkurset er basert på de krav som er gitt i norske lover, forskrifter og bransjeorganisasjoner. Kurset oppfyller bransjeorganisasjonen Noorsi sin opplæringsplan for personløftere og grunnleggende sikkerhet (minimodul 1,1),...
SAFETY REPRESENTATIVE

SAFETY REPRESENTATIVE

SAFETY REPRESENTATIVE This safety HSE/HMS course you can, as general manager, take this on the web here directly. The advantage is that you can take this course when and where it suits you, without having to unwind with a lecture in a meeting or course over several...
LITAUISK AIH – LITHUANIAN WIH

LITAUISK AIH – LITHUANIAN WIH

LITAUISK AIH – LITHUANIAN WIH KURSŲ INFORMACIJA: Aukštalipio kursai yra vykdomi nuotoliniu būdu ir apima teorinę darbų dalį. Darbuotojai, įsisavinę kursų medžiagą, gaus įstatymų reikalavimus ir rizikos sąlygas atitinkančias naudingas ir būtinas žinias,...
POLSK AIH – POLISH WIH

POLSK AIH – POLISH WIH

POLSK AIH – POLISH WIH Szczegóły kursu:Kurs jest oparty na Internecie i obejmuje teorię pracy na wysokości. Po ukończeniu pracownik będzie miał dobrą i niezbędną wiedzę na temat wymogów prawnych i ryzyk, które mogą powstać podczas pracy na wysokości. Uczestnicy...
SCAFFOLD COURSE

SCAFFOLD COURSE

SCAFFOLD COURSE After the course, participants will have knowledge of: Tree scaffolds. Pipe and connector scaffolding. System scaffolding. Jack scaffolding. Rolling scaffolding Bend scaffolding and / or hanging scaffolding with suspension. Regulations on the execution...
POLISH HSE FOR LEADERS

POLISH HSE FOR LEADERS

POLISH HSE FOR LEADERS POLSK HMS KURS / POLISH HSE COURSE ( KURS BHP DLA KADRY KIEROWNICZEJ ) INFORMCACJE O KURSIE: Kurs BHP dla kadry kierowniczej PROGRAM KLIENTA BHP Część teoretyczna, w której uprościliśmy i usystematyzowaliśmy prawodawstwo Tekst objaśniający i...
HSE FOR LEADERS

HSE FOR LEADERS

HSE FOR LEADERSThis safety HSE/HMS course you can, as general manager, take this on the web here directly. The advantage is that you can take this course when and where it suits you, without having to unwind with a lecture in a meeting or course over several days or...
WORK IN THE HEIGHT

WORK IN THE HEIGHT

COURSE DETAILS:The course is web based and covers the theory of work in height. After completion, the employee will have a good and necessary knowledge of regulatory requirements and risk conditions that may arise when working in height. Participants will receive a...
STILLAS KURS

STILLAS KURS

STILLAS KURS Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om:· Trestillaser.· Rør- og koplingsstillaser.· Systemstillaser.· Knektestillas.· Rullestillas.· Bukkestillas og/eller hengestillas med oppheng. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende...
FSE – ELSIKKERHET

FSE – ELSIKKERHET

FSE – ELSIKKERHET Innledning og mål: Ved å ha gjennomgang i FSE kan dette være med på å redde livet ditt eller livet til en kollega. Strøm er definert som en farlig vare, derfor skal alle som holder på med elektro ha utdannelse. Som en del av denne utdannelsen er...
TRYGG MAT – IK MAT

TRYGG MAT – IK MAT

TRYGG MAT – IK MAT TRYGG MAT – Internkontroll Mat (IK-Mat) gir en grundig innføring i matsikkerhet og internkontrollreglene for arbeid med mat og matservering. Du lærer blant annet hvilke tiltak du må iverksette for å kunne tilberede og servere trygg mat og...
HMS FOR VERNEOMBUD

HMS FOR VERNEOMBUD

HMS FOR VERNEOMBUD Dette HMS kurset kan du, som VERNEOMBUD, ta på web her direkte hos oss. Fordelen er også at du kan ta dette kurset når og hvor det måtte passe for deg, uten å måttestresse med en forelesning i et møterom eller kurs over flere dager eller timer som...
HMS FOR LEDERE

HMS FOR LEDERE

HMS FOR LEDERE Dette HMS kurset kan du, som daglig leder, ta på web her direkte hos oss. Fordelen er også at du kan ta dette kurset når og hvor det måtte passe for deg, uten å måtte stresse med en forelesning i et møterom eller kurs over flere dager eller timer som...
ARBEID I HØYDEN

ARBEID I HØYDEN

ARBEID I HØYDENKurset er web basert og dekker teoridelen for arbeid i høyden. Den ansatte vil etter gjennomføringen få god og nødvendig kjennskap til forskriftskrav og risikoforhold som kan oppstå ved arbeid i høyden. Deltagerne vil få kursbevis etter gjennomført...